KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku – trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Įmonės
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

 

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       

  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
Gyventojams Verslininkams Turistams
Naujienos
Dėl Strėvos upės vandens lygio

   Informuojame Jus, kad dėl praėjusių liūčių, labai pakilo vandens lygis Strėvos upėje, buvo apsemtos upės pakrantėse esančios dirbamos žemės, dalis žmonių pastatų, todėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija sulaukė gyventojų skundų, iškilo grėsmė, kad gali būti apsemti UAB „Kaišiadorių vandenys“ eksploatuojami Žiežmarių miesto nuotekų valymo įrengimai. Apie tai bendrovė 2017 m. liepos 24 d. raštu Nr. 268 „Dėl Žiežmarių miesto nuotekų valyklos“ oficialiai informavo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorių, kuris pavedė Kaišiadorių rajono Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui nedelsiant atlikti Strėvos upės žvalgybą, kadangi po liūčių praėjus dvejoms paroms, upė liko ištvinusi.


   Atlikus upės žvalgybą buvo nustatyta, kad Strėvos upės atkarpoje tarp Ilgio ežero (Elektrėnų sav.) ir Bačkonių HE (Kaišiadorių r. sav.) dėl upėje augančių 68 medžių, diametro nuo 8 iki 25 cm, susidarė 22 sąnašų patvankos, kurios akivaizdžiai trukdė vandens pratekėjimui. Dar 140 medžių diametro nuo 8 iki 20 cm augo vandenyje prie kurių jau pradėjusios kauptis įvairios sąnašos, o 59 medžiai diametro nuo 8 iki 25 cm yra nuvirtę arba nulūžę ir guli upėje. Krantai apaugę vešlia augmenija, dėl ko yra susiaurėjusi upės vaga.

   Situacijai toliau nesikeičiant, 2017 m. liepos 28 d. buvo sušauktas neeilinis Kaišiadorių rajono Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis, kurio metu įvertinta susidariusi situacija.

   Kaišiadorių rajono Ekstremaliųjų situacijų komisija nutarė:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1063 redakcija) „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintais Ekstremaliųjų įvykių kriterijais (Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo 8.4. papunkčiu), konstatuoti, kad potvynis dėl išsiliejusio Strėvos upės vandens yra ekstremalus įvykis.

2. Susidarius ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija kreipiasi į UAB „Hidrojėgainė“, kad, vadovaujantis Bublių tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, būtų sumažintas vandens lygis Bublių tvenkinyje iki lygio, kad būtų panaikinta grėsmė Žiežmarių miesto nuotekų valymo įrengimų užtvindymui, bet neviršijant žemiausio vandens lygio 59,40 m.

3. Pavesti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl Strėvos upės išsiliejimo iš krantų sudaromų problemų gyventojams ir UAB „Kaišiadorių vandenys“ Žiežmarių miesto nuotekų įrenginiams. Hidrotechnikos specialistai turi įvertinti Strėvos upės vandens lygio pakilimo priežastis ir parengti studiją šių priežasčių likvidavimui, taip pat peržiūrėtų Bublių tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisykles.

   Tęsiantis liūtims, vandens lygis Strėvos upėje nesumažėjo, o tik padidėjo, iškilo grėsmė Žiežmarių miesto nuotekų valyklai, todėl 2017 m. rugsėjo 15 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija raštu Nr. (3.15-V8)-3-2001 „Dėl Strėvos upės vandens lygio“ kreipėsi į UAB „Hidrojėgainė“, kad bendrovė, vadovaudamasi Kaišiadorių rajono Ekstremaliųjų situacijų komisijos nutarimu ir, esant ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai, pažemintų Bublių tvenkinio vandens lygį leistinose ribose, vadovaujantis Bublių tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, bet neviršijant žemiausio vandens lygio 59,40 m., kad Strėvos upės aukštupyje vandens lygis sumažėtų ir nekiltų potvynio pavojus Žiežmarių miesto nuotekų valyklai.

   UAB „Hidrojėgainė“ sužemino vandens lygį Bublių tvenkinyje nuo 60,09 m iki 59.44 m ir toks lygis buvo palaikomas iki 2017 m. rugsėjo 26 d. 9.00 val., tačiau situacija Strėvos aukštupyje liko nepakitusi.

   UAB „Hidrojėgainė“ 2017 09 25 raštu Nr. 17/09/25/1 „Dėl Bublių tvenkinio darbo rėžimo“ informavo Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją, kad Bublių tvenkinys ant Strėvos upės yra eksploatuojamas pagal Bublių tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių reikalavimus. Bublių tvenkinio vandens lygis yra palaikomas artimas normaliam patvankos lygiui (NPL 60,00 m), kadangi tokiam patvankos lygiui yra suprojektuoti ir pastatyti tvenkinio hidrotechniniai statiniai. Tokiu režimu Bublių tvenkinio vandens lygis yra reguliuojamas nuo 1994 m. ir per tą laikotarpį neigiamos įtakos aukščiau tvenkinio esantiems statiniams bei gyvajai gamtai neturėjo. Pagal Taisykles eksploatuojamas tvenkinys negali turėti poveikio Žiežmarių miestelio užtvindymui, kadangi altitudžių skirtumas taškuose pagal LKS 527651; 6073978 (Strėvos upė, Žiežmarių miestelio pabaiga) ir 520801; 6075790 (Strėvos upė, Bublių tvenkinio pradžia) siekia daugiau kaip 4 metrus. Tai reiškia, kad sukelti Strėvos upės vandens lygį ties Žiežmarių m., Bublių tvenkinio lygį reikia pakelti daugiau kaip 4 metrus. Mūsų nuomone, potvynį Žiežmarių miestelio apylinkėse sąlygoja per mažas upės vagos pralaidumas prie esamo labai padidėjusio vandens kiekio. Tai galėtų būti dėl upės vagos uždumblėjimo, nuovartų bei apaugimo žolėmis ir kita augmenija.

   2017 m. spalio 2 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija gavo „Lietuvos energijos gamyba“ AB raštą 2017-10-02 Nr. SD-931 „Dėl Elektrėnų tvenkinio vandens lygio reguliavimo“. Jame teigiama, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje žemiau Elektrėnų tvenkinio Strėvos upėje esančių hidrotechninių statinių pagalba nėra sudaromos tinkamos sąlygos reikiamam vandens kiekiui nutekėti iš Elektrėnų tvenkinio.

   Su tokiomis išvadomis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija nesutiko, kadangi hidrotechninio statinio uždoriai, per kuriuos vanduo iš Ilgio ežero patenka į Strėvos upę (Elektrėnų sav.), atidaryti pilnumoje, o nespėjantis nutekėti vanduo iš Ilgio ežero užsėmė gyventojų žemes palei automagistralę Vilnius – Kaunas ir Kudonių kaimo kelius bei gyventojų sklypus. Bačkonių HE praleidžia tiek vandens, kad nebūtų apsemti Žiežmarių miesto valymo įrengimai, o Bublių HE faktiškai potvyniui aukštupyje, laikydama normalų vandens lygį, įtakos neturi. Tai įsitikinta praktiškai.

   Tęsiantis liūtims, vandens lygiui Strėvos upėje dar labiau padidėjus 2017 m. rugsėjo 27 d. sušauktas dar vienas neeilinis Kaišiadorių rajono Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis, kurio metu svarstyta:

1. Dėl ekstremalaus įvykio paskelbimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje ir Remigijaus Statkevičiaus, Vilmos Stančikienės, Jono Juodžio, Algio Frankonio, Dainiaus Graželio, Egidijaus Kučiausko, Vito Kučiausko, Tomo Švenčionio, Povilo Bajorūno, Ievos Kupčiūnaitės, Algimanto Mikalausko prašymų.

2. Dėl Strėvos upės potvynio padarinių.

   Pirmu klausimu nutarta:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1063 redakcija) „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintais Ekstremaliųjų įvykių kriterijais (Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo 10.4. papunkčiu), konstatuoti, kad dėl meteorologinių ir hidrologinių reiškinių, kurie sukėlė žemės ūkio augalų žūtį, Remigijaus Statkevičiaus, Vilmos Stančikienės, Jono Juodžio, Algio Frankonio, Dainiaus Graželio, Vito Kučiausko, Tomo Švenčionio, Povilo Bajorūno, Ievos Kupčiūnaitės, Algimanto Mikalausko ūkiuose įvyko ekstremalus įvykis.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1063 redakcija) „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintais Ekstremaliųjų įvykių kriterijais (Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo 10.4. papunkčiu) skelbiamas Ekstremalusis įvykis visoje Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje.

  Antru klausimu nutarta:

1. Organizuoti darbus, kurių metu pašalinti Strėvos upės atkarpoje tarp Ilgio ežero (Elektrėnų sav.), Bačkonių HE (Kaišiadorių r. sav.) ir Bublių HE (Kaišiadorių sav.) susidariusias patvankas, upėje augančius, nuvirtusius arba nulūžusius medžius, kurie trukdo vandens tekėjimui.

2. Už atliktus darbus apmokėti iš Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto

(Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo) ir Kaišiadorių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.

3. Pavesti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl Strėvos upės išsiliejimo iš krantų sudaromų problemų gyventojams ir UAB „Kaišiadorių vandenys“ Žiežmarių miesto nuotekų įrenginiams. Hidrotechnikos specialistai turi įvertinti Strėvos upės vandens lygio pakilimo priežastis ir parengti studiją šių priežasčių likvidavimui, taip pat peržiūrėtų Bublių tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisykles.

4. Pavesti nutarimo vykdymo kontrolę Rimui Kiseliui, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyresniajam specialistui civilinei saugai, rajono Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriui.

   2017 m rugsėjo 28 d. buvo gauta Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos informacijos skyriaus pažyma Nr. (8.42-10)-B8-2006 apie hidrometeorologines sąlygas, kurioje teigiama, kad Kaišiadorių rajone automatinės agrometeorologijos stoties duomenimis nuo 2017 m. rugpjūčio 1d. iki rugsėjo 22 d. iškrito 238 mm kritulių. Toks kritulių kiekis 1,9 karto viršijo vidutinį daugiametį minėto laikotarpio kritulių kiekį – standartinę klimato normą.

   Vykdant Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos 2017 m. rugsėjo 27 d. posėdžio nutarimą buvo organizuoti Strėvos upės valymo darbai. Pašalinti 68 medžiai nuo 8 iki 20 cm diametro, kurie kartu su sąnašomis sudarė 22 patvankas, 140 medžių nuo 8 iki 20 cm diametro augantys vandenyje, 59 medžiai nuo 8 iki 25 cm diametro nuvirtę arba nulūžę ir gulėję upėje trukdantys vandens tekėjimui, kurie ateityje galėjo sudaryti patvankas.

   Už atliktus darbus buvo apmokėta iš Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto (Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo) 3000,00 Eur ir Kaišiadorių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų 3000 Eur.

   Atlikus minėtus darbus, vandens lygis Strėvos upėje ženkliai sumažėjo, bet, kad tokie potvyniai nepasikartotų, akivaizdu, kad reikia išvalyti Strėvos upės vagą nuo uždumblėjimo, nuovartų bei apaugimo žolėmis ir kita augmenija, kaip savo rašte teigė ir UAB „Hidrojėgainė“.

   2017 m. spalio 13 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija raštu Nr. (3.15-V8E)-3-772 „Dėl Strėvos upės vandens lygio“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, kurią informavo apie susidariusią situaciją, prašė organizuoti ir skirti lėšų tyrimams Strėvos upės hidrologiniam režimui nustatyti, potvynių rizikai ir vagos pralaidumui įvertinti, kadangi Strėvos upė yra valstybinė, teka per kelias savivaldybes. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija šiems tikslams įgyvendinti lėšų neskyrė.

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija upės valymo darbams atlikti lėšų neturi, todėl Medinių Strėvininkų kaimo gyventojams rekomenduojame tiesiogiai kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją.

   Taip pat informuojame, kad liūčių metu Kaišiadorių rajone buvo apsemta ir žuvo pasėliai, kurių bendras plotas 1487,70 ha. 159 ūkininkai kreipėsi su prašymais į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių dėl kompensacijų patirtai žalai atlyginti. Jiems buvo išmokėta 12900,00 Eur parama. Ekstremaliųjų įvykių metu žmonės nenukentėjo.

 
Administracijos direktorius Česlovas Neviera

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Vasaris
    2019     


Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


 

 

 

Priemonių planas
 
 

 


  

   
  
 
       
         

   
    
      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).