KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku – trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Savivaldybės valdomos įmonės
    Veikla ir ataskaitos
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

 

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       
  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
Gyventojams Verslininkams Turistams
Naujienos
Sudaryta darbo grupė dėl prieigos vietovių prie geležinkelių infrastruktūros Kaišiadorių rajono savivaldybėje įvertinimo
2020-01-17

   Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos raštą „Dėl prieigos prie geležinkelių infrastruktūros pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms“, sudarė darbo grupę, kuriai pavesta  iki 2020 m. vasario 3 d. atlikti prieigos vietovių prie geležinkelių infrastruktūros Kaišiadorių rajono savivaldybėje įvertinimą, užpildyti klausimyną ir jį perduoti AB „Lietuvos geležinkeliai“. Primename, kad Kaišiadorių rajono savivaldybė jau keletą kartų kreipėsi į AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl Kaišiadorių pėsčiųjų tilto modernizavimo ir  pritaikymo neįgaliesiems.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas
2020-01-17
   Projekto ,,Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas“ įgyvendinimo metu, siekiant pagerinti ugdymo kokybę Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokomajame korpuse, kuriamos modernios kūrybiškumą skatinančios erdvės, remiantis idėjų rinkiniu www.projektas-aikstele.lt.
Padėkota už dalyvavimą Suaugusiųjų mokymosi savaitėje
2020-01-16

   2019 m. lapkričio 18–24 dienomis Lietuvoje vyko dvidešimtoji Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim“, kurią organizavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA), bendradarbiaudama su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos „Epale“ nacionaline agentūra – Švietimo mainų paramos fondu ir kitomis mūsų šalies suaugusiųjų švietimo institucijomis bei organizacijomis.

Informacinis pranešimas
2020-01-16

   2020 m. sausio mėnesį Lietuvoje pradedami magistralinio dujotiekio, sujungsiančio Lietuvą ir Lenkiją, statybos darbai. Šį valstybei svarbų ekonominį projektą įgyvendina Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“.

Informacija apie teikiamą paramą fiziniams asmenims
2020-01-16

   Įgyvendinant vieną iš svarbiausių Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų – užtikrinti subalansuotą ir tvarią atsinaujinančių išteklių plėtrą bei didinti energijos vartojimo efektyvumą, 2020 m. sausio mėnesį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pagal Energetikos ministerijos parengtas finansavimo priemones, paskelbė kvietimus fiziniams asmenims gauti paramą neefektyvių biomasę naudojančių šildymo katilų keitimui į efektyvius biokuro katilus arba šilumos siurblius ir mažos iki 10 kW galios saulės elektrinių įrengimui arba įsigijimui iš elektrinių parko.

Kaimo bendruomenės kviečiamos pasinaudoti parama
2020-01-15

   Kaimo bendruomenės nuo š. m. sausio 13 d. iki vasario 28 d. kviečiamos teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7.

Savivaldybėje vyko seniūnaičių mokymai
2020-01-14

   Kaišiadorių rajono savivaldybėje vyko naujai išrinktiems seniūnaičiams skirti mokymai „Seniūnaičių gebėjimų ugdymas jiems priskirtų funkcijų vykdymo srityse“. Mokymų paskirtis – supažindinti su demokratinės savivaldybės vadybos pagrindais bei atskleisti seniūnaičio vaidmenį šiuolaikinėje demokratiškoje savivaldybėje.

Informacija gyventojams apie skydliaukės apsaugą įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai
2020-01-14

   Įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai aplinkoje gali pasklisti radioaktyvusis jodas, kuris, jo įkvėpus ar gavus su maistu, kaupiasi skydliaukėje ir ją žaloja. Siekiant apsaugoti skydliaukę nuo žalingo radioaktyviojo jodo poveikio (hipotirozės, skydliaukės vėžio ar gerybinių navikų) vartojamos kalio jodido (KI) tabletės.

Vaiko teisių konvencija – vaikams
2020-01-14
Laisvės gynėjų dienos minėjimas Kaišiadoryse
2020-01-13

   Sausio 12-ąją, Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, Kaišiadoryse T. Matulionio aikštėje skambėjo patriotinės dainos, suliepsnojo laužas, minėjimo dalyviai pasipuošė šios dienos simboliu – neužmirštuolėmis. Minėjimas prasidėjo Švč. Sakramento adoracija ir šv. Mišiomis Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje. Teofiliaus Matulionio aikštėje minėjimas prasidėjo Tautiškos giesmės giedojimu, vyko Sausio 13-osios aukų pagerbimas.

Pranešimas apie numatomus kasinėjimo darbus
2020-01-13

   Pranešame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės Rumšiškių seniūnijoje viešojo naudojimo teritorijoje numatomi kasinėjimo darbai – kuriama tranšėja nuotekų tinkle įrengimui į sklypą, esantį Vytauto g.15, Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r.. Darbų vykdytojas Rolandas Suslavičius. Kasinėjimo darbų pradžia 2020-01-16, pabaiga – 2020-01-16.

   Seniūnė Eugenija Genevičienė
Pranešimas apie numatomus kasinėjimo darbus
2020-01-13

   Pranešame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės Rumšiškių seniūnijoje viešojo naudojimo teritorijoje numatomi kasinėjimo darbai – kabelio tiesimas naujam vartotojui, esančiam Užtakų g.6, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r.. Darbų vykdytojas Justinas Rabikauskas. Kasinėjimo darbų pradžia 2020-01-15, pabaiga – 2020-01-16.

   Seniūnė Eugenija Genevičienė

Savivaldybėje diegiamas Šeimos konferencijos metodas
2020-01-10

   Įgyvendindama ES projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM ir labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ diegia Šeimos konferencijos metodą. Šeimos konferencijos metodo koordinatorių teoriniuose ir praktiniuose mokymuose dalyvavo dvi Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbuotojos: teisininkė mediatorė Vidmantė Bartaškienė ir psichologė Ona Gylytė. Šios specialistės yra pasirengusios teikti Šeimos konferencijos koordinatoriaus paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvenančioms šeimoms.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija
2020-01-08

   Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7 ,,Dėl 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Bendravimo su lobistais rekomendacijos
2020-01-08

   Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau - Komisija, VTEK), siekdama kuo didesnės informacijos apie lobistinę veiklą sklaidos ir teikdama pagalbą atpažįstant lobistinę veiklą (teisėtą ir neteisėtą) bei sprendžiant kokių veiksmų imtis ir kaip elgtis, jeigu Jums siekiama daryti įtaką, parengė etiško elgesio rekomendacijas bendraujant su Lobistais ir rekomenduoja jų laikytis atliekant tarnybines pareigas.

Informacija Kaišiadorių apylinkės seniūnijos gyventojams
2020-01-08

   Kalėdinės eglutės bus surenkamos iki sausio 15 d. iš žemiau nurodytų vietų.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka 1-o kambario, 2-jų kambarių ir 3-jų kambarių butus
2020-01-07

   Skelbimas

   Pasiūlymas dalyvauti skelbiamose derybose

Kviečiame
2020-01-07
Mieli Žiežmariečiai, prašau nemeskite eglaičių prie mišrių atliekų konteinerių
2020-01-06

   Eglaitės nemokamai bus surenkamos iš dviejų surinkimo taškų, kurie yra Melioratorių gatvėje (priešais Melioratorių g. 7 esančiame parkelyje ant žalios vejos prie važiuojamosios dangos) ir Sodų gatvėje (tarp Sodų g. 20 daugiabučio ir Sodų g. 18 daugiabučio važiuojant link garažų aikštelėje) eglaitės bus išvežamos iki sausio 15 d. vėliau eglaitės nebus surenkamos.

Kviečiame į renginį
2020-01-03
Dėl Kalėdinių eglučių surinkimo
2020-01-03

Informuojame, kad kalėdines eglutes Kaišiadorių mieste planuojama surinkti sausio 15 dieną šiose aikštelėse:

   1. Prie Gedimino g. 117/119.
   2. Prie Gedimino g. 92.
   3. Prie Gedimino g. 20.
Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo
2020-01-03
Dėl duomenų centro steigimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje
2020-01-02

   Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, atsakydama į Kaišiadorių rajono savivaldybės mero Vytenio Tomkaus 2019 m. spalio 29 d. raštu pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymą dėl valstybinio duomenų centro steigimo pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje, informavo, jog, siekdama įvykdyti Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės kanclerio 2019 m. lapkričio 20 d. rezoliucija Nr. S-4115, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ 2.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 2019-11-27 raštu Nr. (41.2-91E)-3-4363 paprašė Informacinės visuomenės plėtros komiteto išnagrinėti Kaišiadorių  rajono savivaldybės 2019 m. spalio 29 rašte Nr. (3.4) V8E-810 išdėstytą pasiūlymą dėl valstybinio duomenų centro steigimo prie Kruonio HAE, Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

Kviečiame į koncertą
2020-01-02
Gerbiami Kaišiadoriečiai,
2019-12-31
Įteiktos 2019 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijos
2019-12-31

   Penktadienį, gruodžio 27 d., Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje iškilmingos ceremonijos metu, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus 2019 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijas įteikė: Vidmantui Kapačiūnui – už svarų indėlį puoselėjant tradicinį liaudies meną ir dailiuosius amatus, medžio drožybos amato paslapčių perdavimą jaunimui ir Kaišiadorių krašto garsinimą; Jurgitai Jašauskienei – už aktyvią kultūrinę veiklą telkiant bendruomenę kultūrinėms iniciatyvoms, vaikų ir jaunimo kultūrinį ugdymą, jų įtraukimą į prasmingą kūrybinę bei meninę veiklą ir Kaišiadorių krašto garsinimą; Albinai ir Broniui Pašvenskams – už Nemaitonių krašto istorijos, gyvųjų papročių, senųjų dainavimo tradicijų puoselėjimą ir saugojimą, patriotizmo, meilės savo kraštui ir jo istorijai supratimo ugdymą ir aktyvią kultūrinę veiklą.

Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis 2019–2020 metų veiksmų plano 2019 metų priemonių įgyvendinimas
2019-12-30
Ataskaita
Gruodžio 31 d., 18 val. kviečiame į Kaišiadorių kultūros centro teatro premjerą, komediją „Mama, aš tave myliu“
2019-12-23
Nauji vienkartinių pašalpų bei sąlyginės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašai
2019-12-20

   Informuojame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. V17-283 „Dėl Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino naują vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą.

Savivaldybėje lankėsi Moldovos parlamentarų delegacija
2019-12-20

   Kaišiadorių rajono savivaldybėje lankėsi Moldovos parlamento delegacija, kuri su vizitu buvo atvykusi į Lietuvą gruodžio15–18 dienomis. Delegacijos vizito tikslas buvo susipažinti su žemės ūkiu, jo modernizavimu bei savivalda ir jos veikimo principais Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių vykdomo gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame 2020 metų sausio–kovo mėnesiais grafikas
2019-12-19
Gyventojai jau gali įsigyti verslo liudijimus 2020 metams
2019-12-19

   Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, jog gyventojai jau gali įsigyti verslo liudijimus 2020 metams. Tai patogiausia padaryti e. būdu, prisijungus prie Mano VMI, adresu www.vmi.lt/manoVMI. Verslo liudijimus šiais metais iš viso įsigijo beveik 630 Kaišiadorių rajono gyventojų, iš jų 544 (beveik 87 proc. visų įsigijusių verslo liudijimus) tai padarė būtent e. būdu.

Išrinkti 2019 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijos laureatai
2019-12-19
Žiežmarių seniūnijos Melioratorių seniūnaitijoje išrinktas seniūnaitis
2019-12-18

   Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 16 d.  Žiežmarių seniūnijos Melioratorių seniūnaitijoje vyko seniūnaičio rinkimai.

2 metų pereinamasis laikotarpis paramos skyrimui: nuo 2022 m. – tik elektroniniai prašymai
2019-12-18

   Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad mokesčių administratorius atsižvelgė į paramos gavėjų prašymą ir priėmė sprendimą suteikti pereinamąjį 2 metų laikotarpį, per kurį paramą nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio galima teikti ne tik e. būdu. Pereinamasis laikotarpis numatytas iki 2022 m. sausio 1 d., kuomet įsigalioja Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) viršininko įsakymas, panaikinsiantis galimybę skirti paramą teikiant prašymą popieriuje. Per šį laikotarpį VMI aktyviai bendradarbiaus su paramos gavėjais, skatins gyventojus rinktis pažangesnį - e. būdą, o svarbiausia supaprastins e. paramos teikimo formą. 

Archyvas 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Sausis
    2020     

 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


 

 

Priemonių planas
 
 


 


  

   
  
 
       
         

   
    
      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).