KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku – trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Įmonės
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

 

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       
  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
Gyventojams Verslininkams Turistams
Naujienos
Patvirtintas 2019 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetas

   2019 metų savivaldybės biudžeto pajamos – 31,2 mln. Eur, t.y. 1,1 mln. Eur didesnės nei pernai, iš jų prognozuojamos savivaldybės biudžeto pajamos 16,9 mln. Eur (275 tūkst. Eur didesnės nei praėjusiais metais): gyventojų pajamų mokesčio pajamos – 14,9 mln. Eur (0,3 mln. Eur daugiau nei 2018 metais), žemės mokesčio pajamos – 260 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio pajamos – 1,52 mln. Eur, paveldimo turto mokesčio pajamos – 15 tūkst. Eur, valstybės rinkliavos – 34 tūkst. Eur, nuomos mokesčio už valstybinę žemę pajamas – 90 tūkst. Eur, pajamos iš baudų ir konfiskacijų – 7 tūkst. Eur, dividendai – 3 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos – 7 tūkst. Eur ir kitos neišvardintos pajamos – 90 tūkst. Eur.


   Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 13,3 mln. Eur, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 2,4 mln. Eur; mokymo reikmėms finansuoti – 7,2 mln. Eur, savivaldybių mokykloms (klasėms ir grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti – 0,3 mln. Eur. Prognozuojamos specialios tikslinės dotacijos – 3,4 mln. Eur, iš jų: Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti – 0,3 mln. Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 0,7 mln. Eur. Pajamų iš mokesčių dalis specialiosioms ir tikslinėms programoms finansuoti – 162 tūkst. Eur, iš jų: mokesčiai už aplinkos teršimą – 59 tūkst. Eur, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius – 43 tūkst. Eur, žemės realizavimo pajamos – 60 tūkst. Eur.

   Darbo užmokesčio fondas 2019 metams iš savivaldybės biudžeto lėšų planuojamas (įvertinus mokesčių pasikeitimą) net 951,3 tūkst. Eur didesnis  (17 proc.) negu 2018 metų darbo užmokesčio faktas: švietimo programa – darbo užmokestis didesnis 569,9 tūkst. Eur, kultūros programa – 176 tūkst. Eur, socialinės apsaugos programa – 106,5 tūkst. Eur. 2019 metų darbo užmokesčio fondas – 9040,1 tūkst. Eur. Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatomis, planuojama laipsniškai įstatymą įgyvendinti, kultūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui didinti (74 tūkst. Eur), MMA ir pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti ir valstybės tarnautojams grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio (20 proc.), švietimo pagalbos specialistams 164,1 tūkst. Eur.

   Didžiausias finansavimas savivaldybės biudžeto lėšomis skiriamas švietimo programai (33,32 proc., 352,1 tūkst. Eur daugiau negu 2018 m.), Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programai (22,28 proc., 442,2 tūkst. Eur daugiau negu 2018 m.), kultūros programai (9,78 proc., 82,6 tūkst. Eur daugiau negu 2018 m.), seniūnijų veiklos programai (8,36 proc., 134,1 tūkst. Eur daugiau negu 2018 m.).

   Žemės ūkio ir kaimo plėtros programoje skiriama 60 tūkst. Eur melioracijai ir 30 tūkst. Eur prisidėti prie vandentvarkos projekto.

   Socialinio būsto ir turto inventorizavimo programoje skiriama 50 tūkst. Eur Kvartalo energinio efektyvumo didinimo programai įgyvendinti (Gedimino g. 48 pastato techninio projekto parengimas ir pamatų šiltinimo darbai).

   Ūkio plėtros programoje 163,4 tūkst. Eur numatyta automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui prie Kaišiadorių ligoninės ir PSPC, 80 tūkst. Eur numatyta Žiežmarių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbų užbaigimui, 25 tūkst. Eur A. Brazausko gimnazijos sanitarinių mazgų remontui, numatyta 16 tūkst. Eur šaligatviui ir nuogrindai įrengti prie Kaišiadorių kultūros centro, 100 tūkst. Eur Kaišiadorių PSPC kapitaliniam remontui, 21 tūkst. Eur viešajam tualetui A. Brazausko parke įrengti, 51 tūkst. Eur Žaslių seniūnijos stogui suremontuoti, 15 tūkst. Eur Pravieniškių seniūnijos administracinio pastato sanitariniams mazgams sutvarkyti.

   Investicijų ir verslo plėtros programoje skiriama 72 tūkst. Eur prisidėti prie bendruomenių projektų, 50 tūkst. Eur investicinių projektų valdymui, 92,5 tūkst. Eur projektui „Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“ vykdyti, 18,7 tūkst. Eur projektui „Gudienos kaimo gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ vykdyti, 44,3 tūkst. Eur projektui „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdyti, 38 tūkst. Eur projektui „Žaslių pagrindinės mokyklos dienos centro sporto aikštyno atnaujinimas“ vykdyti, 80,7 tūkst. Eur projektui „Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas“ vykdyti, 14,6 tūkst. Eur projektui „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Kaišiadorių ir Žiežmarių aglomeracijose“ vykdyti, 25,5 tūkst. Eur projektui „Tobulos organizacijos, teikiančios mokymo ir socialinės integracijos paslaugas specialiųjų poreikių vaikams“ vykdyti, 10 tūkst. Eur projektui „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais“ vykdyti, 22 tūkst. Eur projektui „Žydų sinagogos pritaikymas turizmo ir kultūrinei veiklai“ vykdyti, 16 tūkst. Eur projektui „Žiežmarių sinagogos vidaus patalpų tvarkybos darbai“ vykdyti, 10,5 tūkst. Eur projektui „VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro atnaujinimas pagal atsinaujinančius energijos išteklius“ vykdyti, 16 tūkst. Eur VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros įgyvendinamoms regioninėms programoms ir projektams iš dalies finansuoti, 30 tūkst. Eur verslo aplinkai gerinti, 25 tūkst. Eur viešosioms paslaugos verslui teikti, 28 tūkst. Eur viešosioms turizmo paslaugoms teikti.

   Pasirašyta 14 dotacijų sutarčių, kurių lėšos bus naudojamos prisidėjimui prie vykdomų projektų: Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 341 tūkst. Eur, Kaišiadorių miesto V. Kudirkos ir Maironio gatvių rekonstravimas – 137,2 tūkst. Eur, Kaišiadorių miesto Gedimino gatvės prieigų sutvarkymas – 119,2 tūkst. Eur, Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir paslaugų plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 80,3 tūkst. Eur, Gudienos kaimo gyvenamosios vietovės atnaujinimas – 66,8 tūkst. Eur, Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 66,2 tūkst. Eur, Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo poreikiams – 64,1 tūkst. Eur, Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės sveikatinimo veiklai bei poilsiui – 32,6 tūkst. Eur, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas – 28,3 tūkst. Eur, Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (I etapas) – 15,9 tūkst. Eur, Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“ – 15,5 tūkst. Eur, Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kaišiadorių rajone – 10,6 tūkst. Eur, Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 10,1 tūkst. Eur, Žiežmarių sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams – 8,2 tūkst. Eur.

   Per 2019 metus planuojama įrengti apšvietimą Strėvos g. Bublių k. Rumšiškių sen., Tiesiosios g. Vilkiškių k. Kaišiadorių apylinkės sen., Paparčių g., Žasliai, Žaslių sen. Rengiami elektrifikacijos projektai Žalvarnių g. Žalvarnių k., Žiežmarių apylinkės sen. ir Rumšiškių g. Pravieniškių gyv. Pravieniškių sen.

 

Parengė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius


Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Liepa
    2019     


 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


 

 

 

Priemonių planas
 
 

 


  

   
  
 
       
         

   
    
      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).