KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku – trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Savivaldybės valdomos įmonės
    Veikla ir ataskaitos
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

 

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       
  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
Gyventojams Verslininkams Turistams
Naujienos
Svarbiausia – padėti pažeistam žmogui sugrįžti į visuomenę ir darbo rinką

   Praėjusią savaitę Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba neeiliniame 2019 m. liepos 11 d. posėdyje pakartotinai nagrinėjo su Kaišiadorių socialinių paslaugų centro vykdomu projektu „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir paslaugų plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ susijusius klausimus ir pritarė šio projekto tolesniam įgyvendinimui.


   Posėdyje buvo akcentuojama, kad būtina sustiprinti Kaišiadorių socialinių paslaugų centro materialinę ir techninę bazę. Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvena daug asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė socialinė parama ir įvairios paslaugos. Didžiajai daliai šių asmenų jau yra teikiamos socialinės paslaugos, tačiau, kaip ir daugelyje Lietuvos savivaldybių, Kaišiadorių rajono savivaldybė neturi tiek finansinių išteklių, kad visiems esamiems ir potencialiems socialinių paslaugų gavėjams galėtų užtikrinti aukštos kokybės socialinių paslaugų teikimą.

   Kaišiadorių  rajone nėra savarankiško gyvenimo namų, skirtų socialinės rizikos suaugusių asmenų tolesnei integracijai į visuomenę ir darbo rinką. Todėl socialinės rizikos grupės suaugę asmenys ir jų šeimų nariai iš viso Kaišiadorių rajono nuolat susiduria su socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo problemomis.

   Šiuo metu Kaišiadorių socialinių paslaugų centro nakvynės namai yra įsikūręs sename 1922 metų statybos pastate (Geležinkeliečių takas 7, Kaišiadorys) ir teikia tik laikino apnakvindinimo ir nakvynės paslaugas ateinantiems iš gatvės, didelės socialinės rizikos asmenims, kurie dažnai būna neblaivūs, turi daug sveikatos problemų, serga užkrečiamomis ligomis tuberkulioze, pedikulioze, hepatitu. Nakvynė šiame centre taip pat suteikiama asmenims, netekusiems namų po gaisro, neturintiems darbo, slegiamiems skolų naštos ir pan. Tačiau dabartiniai nakvynės namai jau neatitinka padidėjusių poreikių – esamose patalpose dėl per mažos kvadratūros nėra elementarių higienos ir gyvenimo sąlygų. Trūkstant patalpų, visi gyventojai priversti naudotis viena virtuvėle, tualetu, koridoriumi. Nakvynės namuose nėra patalpų gyventojų užimtumui ugdyti, mokymams, konsultavimui, gydymui. Neužtenka vietos ir asmenims, kuriems reikalinga tik apgyvendinimo ir nakvynės paslauga. Dabartinės patalpos tik dalinai pritaikytos budinčiam personalui, nėra net kabineto socialiniams darbuotojams.

   Dalis nuolatinių nakvynės namų gyventojų, kuriems nereikia nuolatinės intensyvios priežiūros, jau dabar galėtų pradėti gyventi savarankiškai. Jie dalyvauja užimtumo programose, turi šiek tiek pajamų ir galėtų patys savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą padedami socialinio darbuotojo, taip sustabdant jų grįžimą į buvusį asocialų gyvenimą. Tačiau neturint savarankiško gyvenimo namų, socialinės rizikos asmenų integracija į visuomenę yra apsunkinta, nes nėra galimybių sudaryti tinkamas sąlygas jiems atkurti prarastų gyvenimo, buities, darbo ir socialinių įgūdžių. Tad savarankiško gyvenimo namų įrengimo poreikis Kaišiadoryse yra akivaizdus. Tačiau Socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir paslaugų plėtros Kaišiadorių rajono savivaldybėje projekto įgyvendinimui pagal 2018-09-12 statybos darbų rangos sutartį reikėjo ne tik atlikti dalies Geležinkeliečių takas 7 socialinio pastato, ūkinio pastato, kiemo rūsio griovimo darbus, bet ir iškirsti projekto įgyvendinimui trukdančius medžius: 3 ąžuolus, 1 pušį, 1 liepą, 1 klevą ir 3 uosius. Šie medžiai dėl kamieno apimties yra priskirtini saugotiniems (atkuriamoji verte – 7593 Eur), todėl norint juos iškirsti ar kitaip pašalinti, būtinas Savivaldybės administracijos išduodamas leidimas. Dėl šių medžių išsaugojimo dar 2019 metų pradžioje vyko politinės rinkiminės batalijos, buvo renkami gyventojų parašai, pasirašomos peticijos. Išsamiai neįgyvendinus Aplinkos apsaugos departamento darbuotojų pateiktų rekomendacijų projekto įgyvendinimas buvo laikinai sustabdytas.

   Atsižvelgiant į projekto rangos darbų sutartyje nurodytą terminą – 2019 m. rugpjūčio 30 d., ir siekiant nesužlugdyti paties projekto bei neprarasti projekto finansavimui skirtų Europos Sąjungos lėšų (454 646.31 Eur), Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija 2019-07-01 posėdyje pakartotinai išnagrinėjo su medžių kirtimu susijusių aplinkybių įvertinimą. Posėdyje nario teisėmis dalyvavo ir Aplinkos apsaugos  departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Kaišiadorių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas Arvydas Kukta. Komisijos narys Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Liakas patvirtino, kad statiniai, dėl kurių priskyrimo kultūros paveldui buvo keliami klausimai, t. y. pastatas (statybos pabaigos metai: 1922 m.) ir kt. statiniai – rūsys (statybos pabaigos metai: 1933 m.) nėra įtraukti į Kultūros paveldo vertybių registrą, nes neatitinka kriterijų, būtinų kultūros vertybėms, įrašomoms į Kultūros vertybių registrą. A. Liakas taip pat nurodė, kad nėra pagrindo ąžuolus, esančius Geležinkeliečių takas 7 sklype, pripažinti paveldo objektais, nes jų pasodinimas neturi jokių istorinės reikšmės sąsajų. Todėl paveldosauginiu požiūriu medžių šalinimas yra galimas. Komisijos narys Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas Irmantas Buklys nurodė, kad žmogus yra svarbiau už medį, o Kaišiadorių rajone projekto tikslinės grupės asmenų apgyvendinimo problema yra labai aktuali, todėl net neturėtų būti jokių diskusijų, kas svarbiau, žmonės ar medžiai. Posėdyje buvo pažymėta, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija siekdama laikytis Konstitucijoje įtvirtinto socialinės darnos imperatyvo, taip pat teisingumo, protingumo, proporcingumo principų  reikalavimų, įgyvendindama projektą numatė sukurti ir išplėtoti kokybišką erdvę, pritaikytą ne tik naujai įrengtame savarankiško gyvenimo name gyvenantiems socialinės rizikos asmenims, bet ir visiems Kaišiadorių miesto senamiesčio bei Gudienos kaimo gyventojams.

   Kadangi Kaišiadorių socialinių paslaugų centro nakvynės namų modernizavimo klausimas ypač aktualus Kaišiadorių rajono gyventojams socialine prasme ir yra ne tik susijęs su saugotinų medžių kirtimu, bet ir su paties projekto įgyvendinimu, Komisijos narių balsų dauguma protokoliniu sprendimu buvo nuspręsta klausimą pristatyti artimiausiame Tarybos posėdyje ir pasiklausti Tarybos narių nuomonės dėl paties projekto reikalingumo bei su juo susijusių darbų atlikimo. Tarybos posėdyje pristačius projekto įgyvendinimo klausimą, dauguma Tarybos narių pritarė, kad projekto įgyvendinimas yra viešas interesas ir savivaldybė šiuo metu atstovauja pažeidžiamus, silpnesnėje pusėje, nei medžius saugančios bendruomenės atstovai, asmenis. Deja, aplinkosaugininkai, neįsigilinę į naujai nurodytas aplinkybes, ir Savivaldybės administracijai pakartotinai pateikė neigiamą atsakymą – medžių kirtimo leidimo ,,nederina“. Aplinkosaugininkams pasirodė nereikšminga smulkmena faktas, kad jeigu vietoj kertamų medžių (medžių atkuriamoji vertė apie 7593 Eur), savivaldybė pasirinktų įgyvendinti papildomai 400000 Eur brangesnį projektą, tuo atveju savivaldybės išlaidos išaugtų iki 800000 Eur. Be to, toliau delsiant dėl medžių kirtimo arba koreguojant esamą projektą, organizuojant naujus rangos darbų pirkimus pagal naujus Statybos įstatymu keliamus reikalavimus, ne tik žymiai ir neproporcingai išaugtų paties projekto finansavimui reikalingų išlaidų dydis, o tai galėtų lemti socialiai reikšmingo projekto įgyvendinimo atsisakymą. Išsamiai išnagrinėjus visas alternatyvas Tarybos nariai balsavimo metu pritarė projekto įgyvendinimui, numatytų rangos darbų tęstinumui ir tolesniems su projekto įgyvendinimu susijusiems teisiniams veiksmams.

   Pasibaigus Tarybos posėdžiui nebuvo džiugių veidų, nes nėra vienareikšmio teisingo sprendimo kai šiuo metu reikia rinktis – arba projektas, kurio rezultatais kasmet galėtų pasinaudoti apie 50 socialinės rizikos žmonių, arba šimtamečiai medžiai, prie kurių lapų šnarėjimo, teikiamo pavėsio yra pripratę vietos gyventojai ir kurie tarsi sargybiniai saugo mūsų artimuosius.

   Tad šioje istorijoje visi taškai dar nėra sudėti. Savivaldybės administracija, gavusi Tarybos narių pritarimą dėl projekto įgyvendinimo, ieškos papildomų galimybių tiek medžių išsaugojimui, tiek ir projekto įgyvendinimui.

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės informacijaAtgal Spausdinimo versija Archyvas

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Spalis
    2019     


 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


 

 

 

Priemonių planas
 
 

 


  

   
  
 
       
         

   
    
      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).